Ankieta

Ankieta

Po zrealizowaniu scenariuszy lekcyjnych prosimy o uzupełnienie Ankiety Podsumowującej Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” przez Nauczyciela koordynującego. Pozwoli nam to poznać Państwa opinię na temat Programu. Po wypełnieniu Ankiety na podany adres mailowy zostanie wysłany Certyfikat potwierdzający udział placówki w Programie.

Wypełnij ankietę

1. Skąd czerpie Pani/Pan informację o programach edukacyjnych?

2. Skąd dowiedziała się Pani/dowiedział się Pan o programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury”?

3. Czy udało się zrealizować Program i wykorzystać wszystkie materiały?
Proszę o wskazanie powodów
Proszę o wskazanie powodów

4. Jakie materiały były najbardziej przydatne do przeprowadzenia zajęć?

5. Czy skorzystaliście Państwo z filmów edukacyjnych dołączonych do scenariuszy lekcji?

6. Czy skorzystaliście Państwo z audiobooków dołączonych do scenariuszy lekcji?

7. Czy forma materiałów edukacyjnych była atrakcyjna dla dzieci?
Proszę wskazać dlaczego

8. Czy tematyka Programu zawarta w materiałach edukacyjnych była atrakcyjna dla dzieci?
Proszę wskazać jakich tematów brakowało, albo które były zbędne

9. Jak ocenia Pani/Pan tegoroczną edycję programu?

10. Jak ocenia Pani/Pan materiały programu w tegorocznej edycji?

11. Który ze scenariuszy ocenia Pani/Pan najlepiej?

12. Który ze scenariuszy ocenia Pani/Pan najniżej?

13. Czy wykorzystała Pani/wykorzystał Pan materiały przygotowane dla dzieci?

14. Proszę ocenić w skali od 1 do 4 (1 – źle, 4 – bardzo dobrze) następujące materiały, z których skorzystała Pani/skorzystał Pan w ramach zajęć:
Scenariusze lekcyjne
Karty pracy
Pomoce dydaktyczne
Filmy
Audiobooki

15. Jak ocenia Pani/Pan dostosowanie poziomu merytorycznego materiałów edukacyjnych do wieku dzieci? (1 – źle, 4 – bardzo dobrze)

16. Jak ocenia Pani/Pan dostosowanie materiałów edukacyjnych do potrzeb nauki zdalnej? (1 – źle, 4 – bardzo dobrze)

17. Czy udział w Programie zwiększył świadomość ekologiczną dzieci?

18. Czy dzięki udziałowi w Programie dzieci przyswoiły nawyki związane z dbaniem o naturę (np. segregacja śmieci, oszczędzanie wody i energii)?

19. Czy będzie Pani/Pan zainteresowana/y udziałem w następnej edycji programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”?

20. Czy poleci Pani/Pan innym nauczycielom udział w Programie?

21. Jeżeli ma Pani/Pan jakiekolwiek uwagi, dotyczące tego, co warto by zmienić lub poprawić, uprzejmie prosimy wpisać je poniżej.

22. Czy bierze Pani/Pan udział w innych programach edukacyjnych na temat ekologii?

Informacje o placówce

Rodzaj placówki
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Placówka
Ulica
Nr budynku / lokalu
Kod pocztowy
Poczta
Telefon do placówki
Adres email do placówki

Informacje o nauczycielu koordynującym program

Imię
Nazwisko
Email
Liczba dzieci biorących udział w programie

Nazwa placówki umieszczona na certyfikacie